SAM-advies - 2e verlenging Raamovereenkomst met Gemeente Den Haag (DSB)

Het team van SAM-advies heeft de meervoudig onderhandse aanbesteding, die via aanbestedingsplatform "Tenderned" werd gepubliceerd, 3 jaar geleden gegund gekregen.

Hiermee waren wij voor de periode van 2 jaar, met een optie om de raamovereenkomst twee maal met 1 jaar te verlengen, vaste contractpartij voor Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer (DSB) bij asbestincidenten in openbare ruimtes.

Het team van SAM-advies is er trots op dat Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer (DSB) ons heeft medegedeeld dat zij nogmaals gebruik willen maken van de beschikbare optie om het contract nog één keer met een jaar te verlengen.

Wij zien deze contractverlenging als een positieve bevestiging van een fijne samenwerking de afgelopen 3 jaar en bedanken onze opdrachtgever voor het in SAM-advies gestelde vertrouwen.

Het team van SAM-advies streeft dan ook naar wederom een fijne samenwerking in een regio waar wij dagelijks werkzaamheden uitvoeren voor veel van onze opdrachtgevers. 

Met vriendelijke groet,

Het Team van SAM-advies BV