Wanneer geldt de verplichting om een asbestinventarisatie uit te voeren?

Een asbestinventarisatie is verplicht voor alle bouwwerken die verbouwd of gesloopt gaan worden en voor 1994 zijn gebouwd.

Wanneer is een sloopmelding verplicht ?

Het verzorgen van een sloopmelding is verplicht als er meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt of als er asbest moet worden verwijderd.

Wanneer er minder dan 10m3 aan sloopafval vrijkomt en een asbestinventarisatie heeft aangetoond dat er geen asbest aanwezig is hoeft er geen sloopmelding te worden gedaan.

Ben ik verplicht om asbest te laten verwijderen?

Nee er geldt momenteel geen verplichting om asbest te verwijderen, tenzij dit een risico op blootstelling aan schadelijke asbestdeeltjes vormt.

Ook als asbest in de huidige vorm wel een risico vormt kan in sommige gevallen worden volstaan met het afschermen van de ruimte of asbesthoudende toepassing. Het is dan wel van belang om een beheersplan te laten opstellen om te voorkomen dat asbest in de toekomst toch een risico kan gaan vormen.

Wat betekent het verbod op asbestdaken ?

Het landelijk asbestverbod, waarvan werd aangekondigd dat dit vanaf 2024 in werking zou treden, is niet van kracht. Er is dus geen verplichting om een asbest dak te laten verwijderen. 

Neem gerust contact met ons op voor overige vragen of een vrijblijvende intake.