Wanneer geldt de verplichting om een asbestinventarisatie uit te voeren?

Een asbestinventarisatie is verplicht voor alle bouwwerken die verbouwd of gesloopt gaan worden en voor 1994 zijn gebouwd.

Wanneer is een sloopmelding verplicht ?

Het verzorgen van een sloopmelding is verplicht als er meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt of als er asbest moet worden verwijderd.

Wanneer er minder dan 10m3 aan sloopafval vrijkomt en een asbestinventarisatie heeft aangetoond dat er geen asbest aanwezig is hoeft er geen sloopmelding te worden gedaan.

Ben ik verplicht om asbest te laten verwijderen?

Nee er geldt momenteel geen verplichting om asbest te verwijderen, tenzij dit een risico op blootstelling aan schadelijke asbestdeeltjes vormt.

Ook als asbest in de huidige vorm wel een risico vormt kan in sommige gevallen worden volstaan met het afschermen van de ruimte of asbesthoudende toepassing. Het is dan wel van belang om een beheersplan te laten opstellen om te voorkomen dat asbest in de toekomst toch een risico kan gaan vormen.

Wat betekent het verbod op asbestdaken in 2024?

Het landelijk asbestverbod, waarvan is aangekondigd dat dit vanaf 2024 in werking zal treden, is nog niet van kracht. Hiervoor is een wetswijziging nodig waar het kabinet nog een besluit over moet nemen. Houd wel rekening dat wanneer het verbod daadwerkelijk van kracht wordt de asbestdaken dus wel verwijderd moeten worden.

Enerzijds lijkt het misschien slim om zo lang mogelijk te wachten, het kost immers veel geld om een asbest dak te verwijderen, anderzijds is het niet ondenkbaar dat de kosten voor het verwijderen fors zullen stijgen wanneer de vraag groter wordt en in minder tijd meer asbestdaken moeten worden verwijderd.

Kan ik subsidie krijgen voor het verwijderen van mijn asbest dak?

Ja, er is sinds 2016 een subsidieregeling waar eigenaren van asbestdaken aanspraak op kunnen maken.

Per vierkante meter wordt een subsidie verstrekt van € 4,50 met een maximum van € 25.000 euro. Het te verwijderen dak moet dan tenminste 35 vierkante meter zijn.

Neem gerust contact met ons op voor vragen of een vrijblijvende intake.