Wilt u borgen dat tijdens de sloop van uw gebouw(en) de werkzaamheden conform het sloopbestek worden uitgevoerd, de veiligheidseisen worden nageleefd, stagnatie en meerwerkdiscussies worden voorkomen en de planning wordt gehaald?

SAM Advies kan tijdens het gehele slooptraject tot aan oplevering toezicht houden op de uitvoering en de werkzaamheden begeleiden, inclusief het voorzitten van vergaderingen, opstellen van notulen, dagrapportages etc..

Onze zeer ervaren medewerkers nemen u graag alle zorg uit handen gedurende het gehele slooptraject.