Voorafgaand aan sloop of renovatie bent u veelal verplicht een sloopmelding te doen bij www.omgevingsloket.nl

SAM Advies kan het gehele vergunning traject voor u verzorgen inclusief het opstellen van de benodigde documenten zoals een rapportage asbestinventarisatie.

De gemeente zal in veel gevallen een sloopveiligheidsplan willen ontvangen als aanvulling op uw sloopmelding om de veiligheidsvoorzieningen gedurende de sloop vooraf te kunnen controleren. Denk hierbij aan het afbakenen van het sloopgebied, aan- en afvoerroutes van vrachtwagens etc.

SAM Advies kan voor u een sloopveiligheidsplan opstellen zodat de sloopmelding volledig is en zonder stagnatie kan worden behandeld door bevoegd gezag.