SAM Advies kan voor u het gehele sloopmanagement verzorgen om te komen tot totaalsloop en bouwrijpe grond.

Voor het uitvoeren van de verplichte asbestonderzoeken, het opstellen van een sloopveiligheidsplan,  sloopbestek, verzorgen van de aanbesteding, het houden van toezicht tijdens asbestsanering- en sloopwerkzaamheden tot aan de uiteindelijke eindoplevering heeft SAM Advies uitsluitend zeer ervaren medewerkers die u alle zorg uit handen nemen zodat u zich op uw kerntaken kan focussen.

Sloopmanagement

 • Projectmanagement
 • Sloopveiligheidsplan en vergunningen
 • Sloopbestek
 • Kostenraming
 • Directievoering
 • Toezicht en begeleiding

 

Sloopveiligheidsplan

Voorafgaand aan sloop of renovatie bent u veelal verplicht een sloopmelding te doen bij www.omgevingsloket.nl

SAM Advies kan het gehele vergunning traject voor u verzorgen inclusief het opstellen van de benodigde documenten zoals een rapportage asbestinventarisatie.

De gemeente zal in veel gevallen een sloopveiligheidsplan willen ontvangen als aanvulling op uw sloopmelding om de veiligheidsvoorzieningen gedurende de sloop vooraf te kunnen controleren. Denk hierbij aan het afbakenen van het sloopgebied, aan- en afvoerroutes van vrachtwagens etc.

SAM Advies kan voor u een sloopveiligheidsplan opstellen zodat de sloopmelding volledig is en zonder stagnatie kan worden behandeld door bevoegd gezag.


Sloopbestek

SAM Advies kan een sloopbestek, volledig ingericht naar uw wensen, opstellen zodat een duidelijke en uniforme opdracht wordt geformuleerd en u niet wordt geconfronteerd met onnodig meerwerk.

Daarnaast biedt het sloopbestek voor iedere inschrijvende sloopaannemer een eenduidige basis voor prijsvorming.

Kostenraming sloop

U wilt een gebouw laten slopen en weten wat de sloop gaat kosten zodat u uw budget hier op kan aanpassen en vooraf inzicht heeft in de kosten.
SAM Advies heeft ruime ervaring in het verzorgen van aanbestedingen en een ruime database met kengetalen voor sloopwerkzaamheden waardoor wij voor ieder sloopproject een gedetailleerde kostenraming opstellen.

De kostenraming wordt opgebouwd uit verschillende disciplines en onderdelen van het gebouw waardoor bij meer-minderwerk eenvoudig getallen kunnen worden geëxtrapoleerd.

SAM Advies kan u hiermee van dienst zijn en een kostenraming sloop opstellen zodat u niet voor onaangename verassingen komt te staan.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op
en vraag naar de mogelijkheden.

Directievoering sloop

SAM Advies kan u van dienst zijn zodat u zich op uw kerntaken kunt blijven focussen.

Wij beschikken over zeer ervaren medewerkers die op gebied van asbest en sloop onder andere de hier onder genoemde taken voor u kunnen verzorgen:

 • controle van de besteksuitgangspunten;
 • verzorgen van een definitieve projectplanning;
 • controle op projectplanning van de aannemer;
 • controleren van de door het aannemer opgestelde V&G en calamiteitenplan;
 • organiseren van sloopvergaderingen, inclusief opstart en opleveringsvergadering;
 • inhoudelijke en technische begeleiding;
 • beoordelen voortgang en verzorgen van weekstaten;

 • bijhouden administratie (o.a. stort- en transportbonnen);
 • beoordeling van door partijen aangedragen meer- en minderwerken;
 • opdrachtgever informeren inzake de betalingstermijnen;
 • organiseren van tussentijdse- en eindoplevering;
 • centraal aanspreekpunt tijdens uitvoering van het gehele project;
 • ontvangen van (belangrijke) bezoekers op de locatie.

Toezicht en begeleiding sloop

Wilt u borgen dat tijdens de sloop van uw gebouw(en) de werkzaamheden conform het sloopbestek worden uitgevoerd, de veiligheidseisen worden nageleefd, stagnatie en meerwerkdiscussies worden voorkomen en de planning wordt gehaald?

SAM Advies kan tijdens het gehele slooptraject tot aan oplevering toezicht houden op de uitvoering en de werkzaamheden begeleiden, inclusief het voorzitten van vergaderingen, opstellen van notulen, dagrapportages etc..

Onze zeer ervaren medewerkers nemen u graag alle zorg uit handen gedurende het gehele slooptraject.

Contact

SAM Advies B.V.


Algemeen

T. 0174 - 620 244
E. info@samprojecten.nl

Inloggen Klantenportaal

Calamiteitendienst

24 uur per dag bereikbaar op:
Tel: 0174 - 620 244

 Kantoor

Franklinstraat 2e
2691 HB ‘s-Gravenzande
route Google Maps

Postadres

Postbus 70
2690 AB ‘s-Gravenzande

Routeplanner

Bereken in Google Maps