Tijdens een asbestinventarisatie wordt, naast het in kaart brengen van de asbesthoudende toepassingen, ook een inschatting gemaakt of de asbesthoudende toepassing een risico kan vormen op blootstelling aan schadelijke asbestvezels.

Indien asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn, waarvan het vermoeden bestaat dat een norm overschrijdende concentratie asbestvezels aanwezig kan zijn, zal bij een in gebruik zijnde situatie worden geadviseerd om een risicobeoordeling conform NEN-2991 uit te voeren.

Op basis van de resultaten van de risicobeoordeling conform NEN2991 kan worden vastgesteld wat de risico’s op blootstelling aan schadelijke asbestvezels zijn voor medewerkers of gebruikers van een gebouw waar asbesthoudende toepassingen in verwerkt zijn.

SAM Advies kan voor u de risico’s volledig in kaart brengen en de eventuele vervolgacties zoals asbestverwijdering voor u verzorgen, zodat u en uw medewerkers er van verzekert kunnen zijn in een asbest veilig gebouw te werken.