SAM-advies verzorgt naast asbestinventarisaties, bouwkundige inspecties, schimmel en vochtonderzoek ook onderzoek uit naar lood in drinkwater.

In woningen die gebouwd zijn voor 1960 kunnen loden waterleidingen aanwezig zijn. Na 1960 werd het gebruik van loden leidingen verboden omdat er looddeeltjes kunnen loslaten en in het drinkwater terrecht kunnen komen.

Om vast te stellen of er loden leidingen in woningen aanwezig zijn en de concentratie lood in drinkwater te bepalen voert SAM-advies bemonsteringen uit. Op basis van de inspectie en bemonstering wordt eenduidig in een rapportage vastgelegd of er loden leidingen aanwezig zijn in de woning en wat de concentratie lood in het drinkwater is.

Wilt u een bemonstering laten uitvoeren neem dan contact op met het Team van SAM-advies.