SAM Advies kan u van dienst zijn zodat u zich op uw kerntaken kunt blijven focussen.

Wij beschikken over zeer ervaren medewerkers die op gebied van asbest en sloop onder andere de hier onder genoemde taken voor u kunnen verzorgen:

 • controle van de besteksuitgangspunten;
 • verzorgen van een definitieve projectplanning;
 • controle op projectplanning van de aannemer;
 • controleren van de door het aannemer opgestelde V&G en calamiteitenplan;
 • organiseren van sloopvergaderingen, inclusief opstart en opleveringsvergadering;
 • inhoudelijke en technische begeleiding;
 • beoordelen voortgang en verzorgen van weekstaten;

 • bijhouden administratie (o.a. stort- en transportbonnen);
 • beoordeling van door partijen aangedragen meer- en minderwerken;
 • opdrachtgever informeren inzake de betalingstermijnen;
 • organiseren van tussentijdse- en eindoplevering;
 • centraal aanspreekpunt tijdens uitvoering van het gehele project;
 • ontvangen van (belangrijke) bezoekers op de locatie.