U heeft een asbestinventarisatie laten uitvoeren en heeft asbesthoudende toepassingen laten verwijderen maar er blijft ook asbest achter in het gebouw?

Een beheersplan asbest beschrijft duidelijke beheersmaatregelen en protocollen die door installateurs, aannemers en eigen medewerkers dienen te worden nageleefd om beschadigingen aan de achtergebleven asbesthoudende toepassingen uit te sluiten en daarmee calamiteiten te voorkomen.