Update: Sloop Zusterflat en Kinderdagverblijf Voorburg

Momenteel is de asbestsanering van asbesthoudende kit en spouwstroken (gebitumineerd eterniet) aan de buitengevel in uitvoering. Het gebouw wordt daarnaast klaargezet tot op casco waarna in week 12 de machinale sloop zal aanvangen.

SAM-advies heeft de planvorming om te komen tot asbestverwijdering en totaalsloop verzorgd voor Reinier de Graaf. Daarnaast verzorgt SAM-advies de begeleiding en toezicht op de uitvoeringswerkzaamheden asbest en sloop. 

Wilt u een gebouw laten slopen en wilt u ontzorgd worden door het team van SAM-advies ? Neem vrijblijvend contact op voor een intake gesprek.

Met vriendelijk groet,

Het Team van SAM-advies BV