SAM-advies - Raamovereenkomst Gemeente Den Haag

Het team van SAM-advies heeft de meervoudig onderhandse aanbesteding, die via aanbestedingsplatform "Tenderned" werd gepubliceerd, gegund gekregen.

Hiermee zijn wij voor de periode van 2 jaar, met een optie om de raamovereenkomst twee maal met 1 jaar te verlengen, vaste contractpartij voor Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer (DSB) bij asbestincidenten in openbare ruimtes.

Gunningscriterium was "beste prijs-kwaliteitverhouding" waarbij prijs met een maximale score van 30 punten kon worden beoordeeld, kwaliteit uitvoering met maximaal 40 punten en kwaliteit omgevingsmanagement met maximaal 30 punten.

Het team van SAM-advies is er trots op deze aanbesteding gegund te hebben gekregen. Enerzijds omdat dit een bevestiging is dat wij goed scoren op prijs en kwaliteit- en anderzijds omdat wij hiermee voor Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer (DSB) vaste contractpartij zijn geworden voor asbestincidenten in openbare ruimten.

Wij streven dan ook naar een prettige samenwerking in een regio waar wij dagelijks werkzaamheden uitvoeren voor veel van onze opdrachtgevers. 

Met vriendelijke groet,

Het Team van SAM-advies BV