SAM-advies - lood in drinkwater

In woningen die gebouwd zijn voor 1960 kunnen loden waterleidingen aanwezig zijn. Voor 1960 werden vaak loden leidingen gebruikt tot dit in 1960 werd verboden omdat er looddeeltjes kunnen loslaten en in het drinkwater terrecht kunnen komen.

Omdat lood schadelijk kan zijn voor de gezondheid werden na 1960 andere materialen gebruikt. Tijdens renovaties zijn inmiddels al veel loden leidingen verwijderd en vervangen voor ander materialen maar op de moeilijk bereikbare locaties (in koven, fundering of ingestort in wanden / vloeren) zijn deze vaak achtergebleven. 

  Voorbeeld van loden leiding op moeilijk bereikbare locatie

Om vast te stellen of er loden leidingen in woningen aanwezig zijn en de concentratie lood in het drinkwater te bepalen voert het team van SAM-advies bemonsteringen uit.

Voorwaarde voor bemonstering is dat de leidingen minimaal 6 uur voorafgaand aan monstername niet gebruikt worden. Er kan dan worden bepaald of er lood in het drinkwater aanwezig is en de concentratie lood wordt vastgesteld. De analyses worden uitgevoerd door een hiertoe geaccrediteerd onafhankelijk laboratorium conform NEN-EN-ISO 17294.

Wilt u een bemonstering laten uitvoeren neem dan contact op met het team van SAM-advies BV.