SAM-advies - Asbesthoudende fitterskit

SAM-advies heeft tijdens een asbestinventarisatie in een portiekflat in Rotterdam een asbesttoepassing (Fitterskit) aangetroffen die niet eerder bekend was binnen de asbestbranche.

Deze asbesthoudende toepassing werd tijdens de asbestinventarisatie opgemerkt tussen koppelingen van stalen gasleidingen. Deze zogenoemde fitterskit bevat 30-60% amosiet en bevindt zich tussen de koppelingen van stalen gasleidingen en tussen de hennep afdichtingen.

De Nederlandse energiebeheerders zijn inmiddels een onderzoek gestart naar deze verbindingen met fitterskit.

Wilt u meer weten over deze asbesthoudende toepassing of wilt u een onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van asbest neem dan contact op met het team van SAM-advies BV.

 

Met vriendelijke groet,

het Team van SAM-advies.