SAM-advies - ABC Nova - sloop Gemeentehuis Rheden

Het huidige gemeentehuis van Gemeente Rheden dient te worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw toekomstbestendig gebouw.

SAM-advies verzorgt in nauwe samenwerking met ABC Nova de planvorming om te komen tot totaalsloop van het oude gemeentehuis.

(huidige Gemeentehuis Rheden)

Voorbereidingsfase: 2021

Door het team van SAM-advies is gestart is met de wettelijk verplichte asbestinventarisatie en een chroom-6 onderzoek van het circa 8.500 m2 grote gebouw aan de Hoofdstraat in De Steeg.

Daarnaast heeft SAM-advies het sloopveiligheidsplan, V&G plan voorbereidingsfase, sloopbestek en kostenraming asbestverwijdering & totaalsloop opgesteld die als basis dienen voor de aanbesteding.

Uitvoeringsfase: 2022

In opdracht van ABC Nova verzorgt SAM-advies de projectbegeleiding en toezicht tijdens de uitvoering asbestverwijdering en totaalsloop alsmede ondersteuning van de directievoerder

(impressie nieuwe Gemeentehuis, render ABC Nova)

Het team van SAM-advies bedankt ABC Nova en Gemeente Rheden voor de fijne samenwerking en voor het vertrouwen om deel te mogen nemen aan dit mooie project.

Het team van SAM-advies