Maritieme sector

 

SAM-advies verzorgt ook de asbestinventarisaties voor de maritieme sector.

Met name in de Maritieme sector is tijd van een enorm groot belang. Immers zijn er aanzienlijke kosten mee gepaard wanneer een schip (tijdelijk) uit de vaart is. Door de snelle levertijden van SAM-advies ligt een schip niet langer dan strikt noodzakelijk in het dok en worden aanzienlijke kosten bespaard als het schip op tijd weer in de vaart is. Vanzelfsprekend liggen de te onderzoeken schepen niet altijd netjes afgemeerd in het dok en kan SAM-advies ook in het buitenland of tijdens de vaart de onderzoeken uitvoeren.

Daarnaast heeft SAM-advies een uniek concept ontwikkelt op basis van Barcodes om calamiteiten tijdens onderhoudswerkzaamheden te voorkomen.

naamloos

 

 

Onderzoek van alle asbesthoudende toepassingen waarbij alle pakkingen, koorden (en overige verdachte toepassingen ) worden bemonsterd en opgenomen in de rapportage asbestinventarisatie.

Beheersmaatregelen:

Alle pakkingen, koorden (en overige verdachte toepassingen) worden voorzien van een markering middels het aanbrengen van een sticker of label voorzien van een unieke barcode. De unieke barcode verwijst naar het klantenportaal  van SAM-advies en geeft direct een foto, de locatie en de eigenschap van de toepassing; Asbesthoudend of niet asbesthoudend.

Door gebruik te maken van een barcode reader kan onderhoudspersoneel bij lekkages of reguliere onderhoudswerkzaamheden direct alle informatie van de toepassing raadplegen via een Tablet, Smartphone of PC. SAM-advies beheert mutaties na sanering en verzorgt een update van de barcode via het klantenportaal. Asbesthoudend wordt niet asbesthoudend, de bron blijft wel bestaan om een totaaloverzicht van het bezit te behouden!

Doelstelling is een volledig overzicht van de locaties waar asbest aanwezig is (voornamelijk pakkingen en koorden)

Voordelen voor de opdrachtgever:

– eenmalig kosten door het compleet inventarisaren van het schip en verwerken van alle gegevens inclusief aanbrengen unieke barcodes

– Tijdswinst, immers hoeft niet telkens een onderzoek te worden uitgevoerd of rapportages te worden doorgebladerd, in één oogopslag kunnen gegevens worden geraadpleegd.

– Beperken risico’s op blootstelling aan schadelijke asbestdeeltjes omdat met behulp van de unieke barcode geen onjuiste informatie kan worden opgehaald waardoor asbesthoudende pakkingen voor niet asbesthoudende pakkingen worden aangezien. (check locaties, check installatie, check detailfoto)

– Kostenbesparing: omdat vaak niet direct een totaaloverzicht aanwezig is van de locaties van de asbesthoudende en niet asbesthoudende toepassingen worden preventief, onder asbestcondities, niet asbesthoudende toepassingen verwijderd tijdens calamiteiten of onderhoud om geen risico’s te lopen. Door de unieke barcode zijn de  locaties van asbesthoudende en niet asbesthoudende toepassingen  met behulp van de barcode reader direct vast te stellen.

-Altijd volledige inzage in asbestgegevens. Van afstand te raadplegen door controlerende instanties zoals douane en bevoegd gezag door het toesturen van een inlogcode  (wereldwijd)

-Toewerken naar een asbestvrij schip en elimineren van risico’s.

Neemt u vrijblijvend contact op met de medewerkers van SAM-advies voor het inplannen van een afspraak.

Referenties

Zaandam Hembrugterrein

Zaandam

Bekijk project

Totaalsloop Albert Schweitzer Ziekenhuis locatie Amstelwijck

Dordrecht

Bekijk project

Renovatiesloop Stadhuis Gemeente Woerden

Woerden

Bekijk project

Herontwikkeling voormalig ING Kantoor Velperweg, Arnhem

Arnhem

Bekijk project

Gemeente Westland

Westland

Bekijk project