Industrie

Ook voor de industrie sector kan SAM-advies u van dienst zijn op gebied van asbestinventarisaties en advies. Heeft u nog niet uw asbest in kaart laten brengen, is uw rapportage niet meer up to date of ontbreekt een beheersplan met protocollen hoe om te gaan met asbesthoudende toepassingen? SAM-advies kan u hiermee van dienst zijn en de asbesthoudende toepassingen in kaart brengen waarbij alle asbesthoudende toepassingen zoals alle pakkingen, koorden (en overige verdachte toepassingen ) worden bemonsterd en opgenomen in de rapportage asbestinventarisatie.

Beheersmaatregelen:

Alle pakkingen ( en overige verdachte toepassingen) worden voorzien van een markering middels het aanbrengen van een sticker of label voorzien van een unieke barcode. De unieke barcode verwijst naar het klantenportaal  van SAM-advies en geeft direct een foto, de locatie en de eigenschap van de toepassing; Asbesthoudend of niet asbesthoudend.

naamloos

 

 

Door gebruik te maken van een barcode reader kan onderhoudspersoneel bij lekkages of reguliere onderhoudswerkzaamheden direct alle informatie van de toepassing raadplegen via een Tablet, Smartphone of PC.

SAM-advies beheert mutaties na sanering en verzorgt een update van de barcode via het klantenportaal. Asbesthoudend wordt niet asbesthoudend, de bron blijft wel bestaan om een totaaloverzicht van het bezit te behouden!

Doelstelling is een volledig overzicht van de locaties waar asbest aanwezig is (voornamelijk pakkingen en koorden)

Voordelen voor de opdrachtgever:

– eenmalig kosten door het compleet inventarisaren van het bezit (installaties en gebouwen) en verwerken van alle gegevens inclusief aanbrengen unieke barcodes

– Tijdswinst immers hoeft niet telkens een onderzoek te worden uitgevoerd of rapportages te worden doorgebladerd, in één oogopslag kunnen gegevens worden geraadpleegd.

– Beperken risico’s op blootstelling aan schadelijke asbestdeeltjes omdat met behulp van de unieke barcode geen onjuiste informatie kan worden opgehaald waardoor asbesthoudende pakkingen voor niet asbesthoudende pakkingen worden aangezien. (check locaties, check installatie, check detailfoto)

Kostenbesparing: omdat vaak niet direct een totaaloverzicht aanwezig is van de locaties van de asbesthoudende en niet asbesthoudende toepassingen worden preventief, onder asbestcondities, niet asbesthoudende toepassingen verwijderd tijdens calamiteiten of onderhoud om geen risico’s te lopen. Door de unieke barcode zijn de  locaties van asbesthoudende en niet asbesthoudende toepassingen  met behulp van de barcode reader direct vast te stellen.

Altijd volledige inzage in asbestgegevens en voorkomen van Calamiteiten.

Neemt u vrijblijvend contact op met de medewerkers van SAM-advies voor het inplannen van een afspraak.

Referenties

Zaandam Hembrugterrein

Zaandam

Bekijk project

Totaalsloop Albert Schweitzer Ziekenhuis locatie Amstelwijck

Dordrecht

Bekijk project

Renovatiesloop Stadhuis Gemeente Woerden

Woerden

Bekijk project

Herontwikkeling voormalig ING Kantoor Velperweg, Arnhem

Arnhem

Bekijk project

Gemeente Westland

Westland

Bekijk project