Asbestinventarisatie visueel

Voorafgaand aan sloop of renovatie bestaat de wettelijke verplichting een asbestinventarisatie  te laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. In de rapportage asbestinventarisatie  zijn alle direct waarneembare asbesthoudende toepassingen opgenomen zodat u een compleet beeld heeft van de aanwezige, visueel direct waarneembare, asbesthoudende toepassingen.

Tijdens een asbestinventarisatie worden geen destructieve onderzoekshandelingen uitgevoerd die de integriteit van het bouwwerk of gebruiksfunctie aantasten. Asbesthoudende toepassingen die alleen met behulp van destructieve onderzoek kunnen worden waargenomen dienen middels een asbestinventarisatie inclusief destructief ondezoek inzichtelijk te worden gemaakt.

Met een rapportage asbestinventarisatie kan een melding asbestverwijdering of in geval van sloop een sloopmelding worden gedaan bij Gemeente zodat de asbest verwijderd kan worden door een gecertificeerd asbest verwijderbedrijf.

ProjectSAM_sgravenzande_2

Referenties

Zaandam Hembrugterrein

Zaandam

Bekijk project

Totaalsloop Albert Schweitzer Ziekenhuis locatie Amstelwijck

Dordrecht

Bekijk project

Renovatiesloop Stadhuis Gemeente Woerden

Woerden

Bekijk project

Herontwikkeling voormalig ING Kantoor Velperweg, Arnhem

Arnhem

Bekijk project

Gemeente Westland

Westland

Bekijk project