Risicobeoordeling conform NEN2991

Tijdens een asbestinventarisatie wordt, naast het in kaart brengen van de asbesthoudende toepassingen, ook een inschatting gemaakt of de asbesthoudende toepassing een risico kan vormen op blootstelling aan schadelijke asbestvezels.

Indien asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn, waarvan het vermoeden bestaat dat een norm overschrijdende concentratie asbestvezels aanwezig kan zijn, zal bij een in gebruik zijnde situatie worden geadviseerd om een risicobeoordeling conform NEN-2991 uit te voeren.

Op basis van de resultaten van de risicobeoordeling conform NEN2991 kan worden vastgesteld wat de risico’s op blootstelling aan schadelijke asbestvezels zijn voor medewerkers of gebruikers van een gebouw waar asbesthoudende toepassingen in verwerkt zijn.

SAM-advies kan voor u de risico’s volledig in kaart brengen en de eventuele vervolgacties zoals asbestverwijdering voor u verzorgen, zodat u en uw medewerkers er van verzekert kunnen zijn in een asbest veilig gebouw te werken.

SAM_sloop_centrumsGravenzande25

Referenties

Zaandam Hembrugterrein

Zaandam

Bekijk project

Totaalsloop Albert Schweitzer Ziekenhuis locatie Amstelwijck

Dordrecht

Bekijk project

Renovatiesloop Stadhuis Gemeente Woerden

Woerden

Bekijk project

Herontwikkeling voormalig ING Kantoor Velperweg, Arnhem

Arnhem

Bekijk project

Gemeente Westland

Westland

Bekijk project