Asbestonderzoek

Zoals waarschijnlijk ook bij u bekend kan blootstelling aan asbest ernstige schade aan de gezondheid aanrichten. Daarom heeft de Nederlandse overheid strenge regels gesteld aan het verwijderen van asbesthoudende materialen en toepassingen. Voorafgaand aan de melding asbestverwijdering of aanvraag omgevingsvergunning dient een inventarisatierapport te worden opgesteld en bijgevoegd aan de melding of vergunning aanvraag.

Een inventarisatierapport bevat onder andere:
• de exacte locaties van het (eventueel) aanwezige asbest;
• informatie over de staat waarin het asbesthoudende materiaal verkeert;
• de hoeveelheden aangetroffen asbesthoudend materiaal;
• richtlijnen voor de verwijdering van het materiaal.

SAM-advies is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties volgens het procescertificaat asbestinventarisatie, hierin zijn de door de overheid vastgestelde richtlijnen voor het uitvoeren van asbestinventarisaties vastgelegd. De medewerkers van SAM-advies  beschikken eveneens over de vereiste certificaten waardoor wij als onafhankelijk onderzoeksbureau een gedegen onderzoek voor u uit kunnen voeren.

Veelal stelt het asbestverwijderingsbedrijf een offerte op voor het saneren van de eventueel aangetroffen asbesthoudende materialen op basis van het inventarisatierapport. De inventarisatierapporten van SAM-advies zijn duidelijk, overzichtelijk en bevatten alle relevante informatie zodat u een heldere prijsopgave voor de verwijderingswerkzaamheden kunt verwachten

Asbestinventarisatie-visueel

voorheen Type A

Asbestinventarisatie-destructief

voorheen Type B

Risicobeoordeling NEN-2991

in kaart brengen blootstellingsrisico's

Certificering

Contactgegevens

Postadres
Postbus 70
2690 AB ‘s-Gravenzande

0174 620244
info@samprojecten.nl
www.samprojecten.nl