SAM-advies BV (Sloop | Asbest | Milieu) is een SC-540 gecertificeerd asbestinventarisatie- en adviesbureau voor alle voorkomende asbestonderzoeken en advies met betrekking tot Sloop Asbest en Milieu

Zoals bekend kan blootstelling aan asbest ernstige schade aan de gezondheid aanrichten. Daarom heeft de Nederlandse overheid strenge regels gesteld aan het verwijderen van asbesthoudende materialen en toepassingen. Daarnaast bestaat de verplichting om gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd voorafgaand aan renovatie of sloop te onderzoeken op de aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen.

SAM_72dpi_2

In veel gevallen vormt de aanwezigheid van asbest geen risico maar in sommige gevallen (veelal de niet-hechtgebonden  en beschadigde toepassingen) dient de asbesthoudende toepassing te worden verwijderd om het risico op blootstelling aan schadelijke asbestdeeltjes weg te nemen. Voorafgaand aan het verwijderen van de asbesthoudende toepassingen door een SC-530 gecertificeerd asbestverwijderbedrijf dient een melding asbestverwijdering te worden gedaan bij de Gemeente via het omgevingsloket en dient een inventarisatierapport conform SC-540 te worden toegevoegd aan de melding.

SAM-advies is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties volgens de SC-540 en kan tevens het gehele traject om te komen tot asbestverwijdering voor u uit handen nemen. Klik op een icoon voor het getoonde certificaat.

eerland                                                          ISO 9001                                                          Eerland-VCA-logo

 

Type A onderzoek

Een type A onderzoek is een vereiste voorafgaand aan sloop of renovatie . Tijdens een type A onderzoek worden alle visueel waarneembare asbesthoudende materialen bemonsterd en in kaart gebracht. lees meer

Type B onderzoek

Het is mogelijk dat bij het type A onderzoek het vermoeden ontstaat dat er verborgen asbesthouden de materialen in het te slopen of te renoveren object aanwezig zijn welke alleen door middel van destructief onderzoek kunnen worden blootgelegd.

Verbod op asbestdaken in 2024

Wanneer U een asbesthoudend dak wilt laten verwijderen dient eerst een rapportage asbestinventarisatie Type A te worden opgesteld. Zorg ervoor dat u uw asbest dak heeft laten verwijderen voordat het landelijk asbestverbod in 2024 ingaat en profiteer van de aantrekkelijke subsidiemogelijkheden