SAM-advies BV ( Sloop | Asbest | Milieu advies)

is een gecertificeerd asbestinventarisatie- en adviesbureau voor alle voorkomende asbestonderzoeken, advies en projectmanagement met betrekking tot sloop, asbest en milieuzaken.

Daarnaast bieden wij bouwbegeleiding in het kader van renovatie en herontwikkeling van (groot) vastgoed. Hiermee bieden wij expertise voor alle processen in relatie tot renovatiesloop, herontwikkeling en totaalsloop.

Zoals bekend kan blootstelling aan asbest ernstige schade aan de gezondheid aanrichten. Daarom heeft de Nederlandse overheid strenge regels gesteld aan het verwijderen van asbesthoudende materialen en toepassingen. Daarnaast bestaat de verplichting om gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd voorafgaand aan renovatie of sloop te onderzoeken op de aanwezigheid van asbesthoudende toepassingen.

SAM_72dpi_2

In veel gevallen vormt de aanwezigheid van asbest geen risico maar in sommige gevallen (veelal de niet-hechtgebonden  en beschadigde toepassingen) dient de asbesthoudende toepassing te worden verwijderd om het risico op blootstelling aan schadelijke asbestdeeltjes weg te nemen. Voorafgaand aan het verwijderen van de asbesthoudende toepassingen door een gecertificeerd asbestverwijderbedrijf dient een melding asbestverwijdering te worden gedaan bij de Gemeente via het omgevingsloket en dient een inventarisatierapport te worden toegevoegd aan de melding.

SAM-advies is gecertificeerd voor het uitvoeren van asbestinventarisaties conform het procescertificaat asbestinventarisatie en kan tevens het gehele traject om te komen tot asbestverwijdering voor u uit handen nemen. Daarnaast is SAM-advies VCA* en ISO-9001 gecertificeerd. Alle medewerkers van SAM-advies zijn tevens BHV gecertificeerd.

Klik op een logo voor het betreffende certificaat van SAM-advies.

asbestinventarisatie Normec                                  VCA 1 [LC]                                        ISO 9001 (new 2017) [LC]

Asbestinventarisatie visueel (voorheen Type A onderzoek)

Een asbestinventarisatie is een vereiste voorafgaand aan sloop of renovatie . Tijdens een asbestinventarisatie worden alle visueel waarneembare asbesthoudende materialen bemonsterd en in kaart gebracht.

Asbestinventarisatie destructief (voorheen Type B onderzoek)

Het is mogelijk dat tijdens een asbestinventarisatie het vermoeden ontstaat dat er verborgen asbesthoudende materialen in het te slopen of te renoveren object aanwezig zijn welke alleen door middel van destructief onderzoek kunnen worden blootgelegd.

Verbod op asbestdaken in 2024

Wanneer U een asbesthoudend dak wilt laten verwijderen dient eerst een rapportage asbestinventarisatie te worden opgesteld. Zorg ervoor dat u uw asbest dak heeft laten verwijderen voordat het landelijk asbestverbod in 2024 ingaat en profiteer van de aantrekkelijke subsidiemogelijkheden